STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Ăn cỗ 26,62
2 Ăn cơm 56
3 Ăn củ đậu 38,39
4 Ăn hàng 03,04,52,19
5 Ăn hoa quả 26,62
6 Ăn mày 03,08,81
7 Ăn tiệm 26,56,21
8 Ăn trộm 01,90
9 Ăn trưa 01,02,92
10 Ảnh cụ bà 45,59
11 Áo mưa 87,42,07,67
12 Áo tây 00,04
13 Bà vãi 36.,76
14 Bãi tha ma 78
15 Bàn thờ 95,43,56
16 Bao diêm 65
17 Bảo lãnh đỡ đầu 86
18 Bát 31,38
19 Bát ngọc 30,10
20 Bắt rận cho chó 93,83
21 Bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56
22 Bẻ ngô 53,35
23 Bếp đun 40,49
24 Bị trấn lột 84, 85
25 Biển 58
26 Bố bế con trai 71,81
27 Bố nuôi 36,60
28 Bộ quần áo vá 06,90
29 Bông hoa 79,60
30 Bóng rổ 02