STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Chết đuối sống lại 93
2 Chim bay 71,72
3 Chim cánh cụt 24, 78
4 Chim hòa bình 32
5 Chim sẻ đậu 76
6 Chim trắng 21, 41, 31
7 Chim trời 87
8 Chim đậu 87
9 Chuồn chuồn 26, 65
10 Cờ bạc 38,51
11 Cô tiên 47,57
12 Cò trắng 84,00
13 Cò trắng 79,89
14 Cò xanh 02, 73
15 Con bò 88
16 Con chai 68
17 Con chăn 03,63
18 Con chim 56,80
19 Con chó 29,59.95
20 Con chó nhật 76
21 Con chuột 02,20,55
22 Con công 24, 44, 84
23 Con công 13,53
24 Con cọp 26,46,86
25 Con cua 28,82
26 Con ếch 28, 43
27 Con hạc 17,57
28 Con hổ 06,60,30,46
29 Con khỉ 23,63
30 Con lươn 29,69