STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Con mèo 18,58,89
2 Con mèo rừng 14,54,94
3 Con mình chết 35
4 Con muỗi 46
5 Con ngỗng 23, 43, 83
6 Con Ngỗng 08,83
7 Con ngựa 12,52,72
8 Con nhái 54
9 Con nhện 33,73
10 Con ó 76
11 Con ốc 22, 42, 82
12 Con quạ 25,62,65
13 Con rái cá 48, 79
14 Con rắn 32,42,73
15 Con rết 00,08,20
16 Con rồng 10,50,90
17 Con ruồi 35
18 Con sò 48
19 Con thỏ 48,88
20 Con tôm 71,31
21 Con trai đầu long 79
22 Con Trâu 03,63,86
23 Côn trùng 25, 45, 35
24 Con vẹn 61, 62
25 Con vịt 02,62
26 Con đỉa 05,14,45
27 Củ khoải 75,95
28 Cúng chay 37,77
29 Cúng tổ tiên 40,46
30 Cưỡi ngựa 41