STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 Cứt 31,36,63
2 Diều hâu 68, 67
3 Dông bão 08
4 Hai chị em gái đánh nhau 45, 57
5 Hai người khiêng quan tài 83,87
6 Hai người đàn ông chết đuối 04,06
7 Hai quan tài 26,16,36
8 Hai thằng ăn cắp 26,62
9 Hãm hại 84
10 Lợn trắng 74,79
11 Mèo trắng 23,32
12 Mơ hai chữ số 64, 14
13 Nạo thai 53,53,42
14 Ngựa bay 77
15 Người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
16 Quạt trần 82
17 Rắn đuổi 69
18 Rồng bay 57, 34
19 Thoát trấn lột 00, 08
20 Xem hai bà cãi nhau 08
21 Đám cưới 27,70,85
22 Đám ma 36
23 Đàn bà chửa 10,82
24 Đàn chó 63
25 Đánh nhau 07,17,27,37,67
26 Đầu trâu 51,71,91
27 Đi tắm 39
28 Đi thuyền 04,14
29 Đi vắng 05,20
30 Đình chùa 01,40,80